ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ευαγγελία Αθανασιάδου είναι πτυχιούχος Ψυχολόγος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Επιπλέον είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων Master of Science in Counselling Studies από το University of Hull και Master of Science in Health Psychology από το University of Surrey της Μεγάλης Βρετανίας. 
Είναι μέλος του British Psychological Society και μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Έχει εξειδικευτεί στην Διάγνωση και Αποκατάσταση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και έχει εκπαιδευτεί στην αναγνώριση των συμπτωμάτων και την αντιμετώπιση του αυτισμού από το ΕΚΠΑ. Έχει εκπαιδευτεί σε διάφορες ψυχομετρικές δοκιμασίες, όπως το WISC-III, καθώς και σε διαφορετικά εργαλεία παρέμβασης, όπως το TEACCH και το PECS.

Στα 12 χρόνια εργασιακής της εμπειρίας, έχει εργαστεί σε κέντρα πρώιμης παρέμβασης παρέχοντας υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και σε σχολεία ως παράλληλη στήριξη σε παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες. Συνεργάζεται με το κέντρο speLL από το 2008, αναλαμβάνοντας την συμβουλευτική γονέων, τη διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων και την προετοιμασία νηπίων για την ένταξή τους στο Δημοτικό σχολείο.

Έχει εργαστεί εθελοντικά στο τμήμα Παιγνιοθεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαίας Κυριακού, στο ΟΚΑΝΑ ως ψυχολόγος στις ομάδες εξαρτημένων ατόμων και στον οργανισμό RASAC (Rape and Sexual Abuse Center) στο Surrey της Μεγάλης Βρετανίας. Ενδεικτικές αναφορές σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις: 

 • Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (WISC III): Μετεκπαίδευση στο Κέντρο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. διάρκειας 2 μηνών. 

 • Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό Υπόβαθρο – Βασικές Αρχές’ 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος

 • ‘Understanding non-adherence to treatment: the utility of common sense representations of illness and treatment’ Professor Rob Horne, University of Brighton

 • 'Childhood personality influences on smoking: Two longitudinal studies and an intervention’. Professor Sarah Hampton, University of Surrey

 • Προβλήματα με το σχολείο. Τι μπορεί να συμβαίνει, Χώρος Καλλιτεχνικής Αγωγής «Το Πολύτεχνο»

 • Εισαγωγή στην Συμπεριφεριολογική / Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στα Γυναικεία Θέματα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία: Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

 • Βιωματικό Εργαστήριο Σχολικής Ετοιμότητας - Εργαλεία πρώιμης ανίχνευσης γλωσσικού προφίλ και πρώιμης παρέμβασης, (πιστοποιημένο  από την Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας), speLL

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιτυχημένων Αξιολογήσεων, speLL

 • Στρατηγικές Παρέμβασης Προβληματικής Συμπεριφοράς σε Δυσλειτουργικές Συμπεριφορές των Μαθητών στην Τάξη, speLL

 • Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική σε Ετερογενείς Ομάδες, speLL

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Tel: 210 677 2964   e-mail: info@spell.gr

© 2019 by 16Reasons, ALL RIGHTS RESERVED by speLL