Σεμινάριο Μια αισθητηριακή προσέγγιση στη ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

5 & 6 Δεκεμβρίου 2020

6 & 7 Φεβρουαρίου 2021

Μια αισθητηριακή προσέγγιση στη ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ


• Θεωρητικά Μοντέλα • Αξιολόγηση
Διαφοροδιάγνωση
Κλινική Παρέμβαση
Σχεδίαση και υλοποίηση θεραπευτικού προγράμματος
Συστάσεις

ΕΝΑ LIVE WEBINAR σε δύο μέρη
ΜΕ VIDEO ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε τους Όρους Συμμετοχής

Live Webinar

 

 

Εισηγητής:

Δημήτριος Μυλωνάδης, Ειδικός Εργοθεραπευτής

MScOT, BSc(Hons)OT, PGert(Neurosciences), PGDip(Anthropology), Fellow of the Royal Society of Medicine, UK

Πιστοποιημένος θεραπευτής στον τομέα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (S.I.)

 

Ειδικά προσκεκλημένη ομιλήτρια

Καραντανά Ελένη , Αναπτυξιακός Παιδίατρος
 

Θεματολογία & δομή live webinar:

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός εργοθεραπευτής Δημήτριος Μυλωνάδης, MSc OT, BSc (Hons) OT, PGCert (Neurosciences), PGDip (Anthropology) από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζει σε συνεργασία με το Κέντρο speLL ένα πρωτοποριακό live webinar σε δύο μέρη (μέσω πλατφόρμας web που θα ανακοινωθεί).

Πρόκειται για ένα live webinar στο οποίο θα παρουσιαστεί η δυσπραξία (διαταραχή Πράξης) μέσα από τη θεωρία και τις κλινικές της προεκτάσεις τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην παρέμβαση. Η σύνθετη διαταραχή της Πράξης (Δυσπραξία) θα αναλυθεί μέσα από το πρίσμα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Σε αυτό το live webinar θα έχετε την ευκαιρία να καλύψετε το θεωρητικό και νευροανατομικό πλαίσιο της Δυσπραξίας με ένα δυναμικό τρόπο και να παρακολουθήσετε την αξιολόγηση και παρέμβαση μέσω video πραγματικών περιστατικών.

Το live webinar είναι δομημένο σε δύο (2) χωριστά αλλά και αλληλοσυμπληρούμενα διήμερα. Το κάθε μέρος θα διεξαχθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα δύο μέρη μόνο ή και τα δύο ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

 

 

 1. Μέρος Πρώτο (5 & 6 Δεκεμβρίου 2020)

Θεωρητικά μοντέλα, Αξιολόγηση, Διαφοροδιάγνωση

Στο πρώτο αυτό διήμερο, ο ομιλητής με άμεσο και δυναμικό τρόπο θα αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο των διαταραχών Πράξης και θα φωτίσει τα στοιχεία που οδηγούν στην διάγνωση αυτής της σύνθετης διαταραχής.Οι επιμορφούμενοι θα έρθουν σε επαφή με τα θεωρητικά κριτήρια και τα κλινικά χαρακτηριστικά  που θα τους επιτρέπουν στο μέλλον να φτάνουν σε μια ασφαλή διάγνωση διαταραχών της Πράξης. Επίσης, θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για διαφοροδιάγνωση σε περιστατικά που υπάρχει συννοσυρότητα με άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, νοητική υστέρηση κ.τ.λ.).

Η χρήση video με πραγματικά περιστατικά θα δώσει στον ομιλητή τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη διαδικασία της αξιολόγησης δυναμικά.  Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την αξιολόγηση δυναμικά και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους.   Επιπλέον, θα μπορέσουν να κατανοήσουν πώς συνδέεται η Πράξη με τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών.

Η ειδικά προσκεκλημένη Αναπτυξιακός Παιδίατρος Ελένη Καραντανά θα προσφέρει την οπτική και συμβολή της δικής της ειδικότητας στο κομμάτι της αξιολόγησης περιστατικών με δυσπραξία.

2. Μέρος Δεύτερο ( 6 & 7 Φεβρουαρίου 2021)

Κλινική Παρέμβαση, Σχεδίαση θεραπευτικού προγράμματος, Υλοποίηση, Συστάσεις

Στο δεύτερο διήμερο, η προσέγγιση στην παρέμβαση και η στοχοθεσία θα διαμορφωθούν - βάσει της θεωρίας που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος -  πρακτικά υπό την εξειδικευμένη καθοδήγηση του ομιλητή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στοιχεία δυσπραξίας με ή χωρίς την παρουσία άλλης νευροαναπτυξιακής διαταραχής σε video που θα παρουσιάσει ο ομιλητής.

Μέσα από την από κοινού ανάλυση των περιστατικών και με την δυναμική καθοδήγηση του ομιλητή, οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με όλα τα στάδια της διαδικασίας της παρέμβασης (κατάρτιση θεραπευτικού προγράμματος, στοχοθεσία, υλοποίηση, οδηγίες / συστάσεις) και θα μπορέσουν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. 

Προκειμένου να μεταδοθεί η γνώση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το live webinar θα συμπεριλάβει:

 • Παρουσιάσεις από τον κύριο ομιλητή και την προσκεκλημένη ομιλήτρια

 • Παρουσιάσεις πραγματικών περιστατικών μέσω video

 • Σχεδιασμό αξιολόγησης και παρέμβασης σε περιστατικά που παρουσιαστούν μέσω video

 • Παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες

 • Πρακτικές εφαρμογές για το σπίτι και το σχολείο
   

Η καινοτόμος δομή του live webinar θα εξασφαλίσει στους επιμορφούμενους όλα τα θεωρητικά και κλινικά εργαλεία προκειμένου να οδηγούνται σε κλινικές αποφάσεις που βασίζονται στη θεωρία και στο σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά με δυσπραξία ή στοιχεία διαταραχής Πράξης.


Στόχοι live webinar: 


Μετά την ολοκλήρωση του live webinar οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:
 

 • Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της Πράξης σε ό,τι αφορά τον Ιδεασμό, τον Κινητικό Προγραμματισμό και την Εκτέλεση.

 • Κατανοούν τους νευρο-ανατομικούς συσχετισμούς της Πράξης

 • Τοποθετήσουν την Πράξη μέσα στο πλαίσιο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και των σύγχρονων νευροεπιστημών

 • Αξιολογήσουν τα ελλείμματα στην Πράξη σε παιδιά που παρουσιάζουν διάφορες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ κ.τ.λ.).

 • Σχεδιάζουν και να οργανώνουν αποτελεσματικά θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στη σύγχρονη έρευνα

 • Επικοινωνούν με μεταδοτικό τρόπο τις κλινικές τους αποφάσεις σε γονείς και άλλους ειδικούς

 • Βελτιώσουν τις κλινικές τους δεξιότητες στους τομείς της αξιολόγησης και της παρέμβασης

 

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες και φοιτητές Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς που έχουν κλινικό / ερευνητικό ενδιαφέρον και δουλεύουν με παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν στοιχεία δυσπραξίας ή διαταραχή Πράξης μεμονωμένα ή με συνοδή νευροαναπτυξιακή διαταραχή, π.χ. αυτισμό, ΔΕΠΥ. Επίσης το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς και κάθε ενδιαφερόμενος.

Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται: 

 • προτεινόμενη βιβλιογραφία για προετοιμασία πριν την παρακολούθηση

 • παρακολούθηση live webinar (1ο μέρος, 2ο μέρος, συνδυασμός και των 2 μερών)

 • υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

 • βεβαίωση παρακολούθησης με πιστοποιημένες ώρες από τον ομιλητή και την κλινική του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και από το speLL

 • απαντήσεις σε Q & A

 

Η πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το live webinar θα ανακοινωθεί προσεχώς και οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις οδηγίες σύνδεσης δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή του webinar.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Tel: 210 677 2964   e-mail: info@spell.gr

© 2019 by 16Reasons, ALL RIGHTS RESERVED by speLL