top of page
speech therapy spell counceling

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η συμβουλευτική είναι μια πρακτική την οποία εξασκούν όλοι οι θεραπευτές που δουλεύουν με παιδιά και τις οικογένειές τους.  Όλοι οι θεραπευτές στηρίζουν και καθοδηγούν γονείς και παιδιά στην πορεία ενός θεραπευτικού προγράμματος δίνοντας συμβουλές για την διαχείριση των στόχων, της συμπεριφοράς του παιδιού στη θεραπεία κ.α. Όμως οι θεραπευτές των επιμέρους ειδικοτήτων δεν είναι καταρτισμένοι στον βαθμό που χρειάζεται για να βοηθήσουν τους γονείς που έχουν ανάγκη συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο ειδικός που κατ’ εξοχήν  αναλαμβάνει αυτού του είδους την υπηρεσία είναι ο παιδοψυχολόγος και δυνητικά ο παιδοψυχίατρος.

Η συμβουλευτική δεν έχει στόχο μόνο το παιδί αλλά και ολόκληρη την οικογένεια με απώτερο σκοπό την πιο εύρυθμη λειτουργία της. Ένα παιδί προχωράει καλύτερα στη θεραπεία του όταν και η οικογένεια που το περιβάλλει δέχεται στήριξη.

Στο speLL παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς τόσο από παιδοχυχολόγο όσο και από παιδοψυχίατρο. Η παιδοψυχίατρος της ομάδας του speLL κα. Βασιλική Θεμελή εποπτεύει την παιδοψυχολόγο μας και επίσης παρέχει συμβουλευτική σε γονείς παιδιών που εμφανίζουν πιο σύνθετες δυσκολίες.
 

Πότε χρειάζεται μια οικογένεια ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ?

Μια οικογένεια δεν είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζει προβλήματα για να αποταθεί κάποιο από τα μέλη της σε σύμβουλο. Ο ρόλος του γονέα είναι πολύ όμορφος αλλά ταυτόχρονα και κάτι πολύ διαφορετικό για το οποίο δεν είμαστε όλοι πάντα έτοιμοι κυρίως στο πώς να χειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Σε μια σύγχρονη οικογένεια οι γονείς μέσα σε μια απαιτητική και δύσκολη καθημερινότητα καλούμαστε να:
 

 • Καλλιεργούμε και να διατηρούμε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας και ηρεμίας

 • Παρέχουμε υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά

 • Αναλαμβάνουμε σταθερά την κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών

 • Φροντίζουμε τη σχέση μας με τον σύντροφό μας και τον εαυτό μας

 • Μεταδίδουμε στα παιδιά μας αρχές και όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τα κάνουν σωστά και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας   
   

Όλα αυτά από μόνα τους μπορεί να είναι αρκετά για κάποιον γονέα να τα διαχειριστεί, ακόμα όμως περισσότερο όταν παράλληλα αντιμετωπίζουμε ανάγκες αλλά και δυσκολίες προσωπικές, συζυγικές, εργασιακές κα. Κάποιοι γονείς μπορεί να χρειαστούν τη στήριξη ενός ειδικού για να βρουν την ισορροπία μέσα στην καθημερινότητά τους ώστε να αποφύγουν ή να αποφορτίσουν την ένταση μέσα στην οικογένεια.

Παράλληλα με μια ήδη απαιτητική καθημερινότητα όμως υπάρχουν και πιο ειδικές περιπτώσεις και προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τη δυναμική της οικογένειας και κατ’ επέκταση τα παιδιά και το μεγάλωμά τους. Ενδεικτικά:
 

 • Διαζύγιο, διάσταση ή προβλήματα/ένταση στη σχέση των γονιών

 • Χρόνια ασθένεια ή θάνατος γονέα ή άμεσου συγγενή

 • Διαταραχές στην ανάπτυξη των παιδιών, π.χ. αυτισμός, καθυστέρηση, οργανικές ασθένειες ή διαταραχές

 • Δυσκολίες στη συμπεριφορά των παιδιών, π.χ. αντιδραστική/παραβατική συμπεριφορά

 • Οικογενειακή βία ή επιθετικότητα

 • Θέματα εφηβείας

 • Θέματα ψυχικής υγείας, π.χ. άγχος

 • Θέματα ταυτότητας ρόλου γονέα, π.χ. υποχωρητικοί γονείς, ενοχικοί γονείς

 • Θέματα που αφορούν στην ένταξη του παιδιού σε θεραπευτικό πρόγραμμα

 

Η συμβουλευτική είναι το μέσο το οποίο θα μας βοηθήσει να ρίξουμε φως σε όλα τα παραπάνω και να δούμε πιο καθαρά πώς θα βρούμε την ισορροπία και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με στόχο τη βελτίωση της οικογενειακής ζωής. Οι γνώσεις του παιδοψυχολόγου για την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και τις οικογενειακές σχέσεις σε συνδυασμό με την ασφάλεια που παρέχει το περιβάλλον της συμβουλευτικής δίνουν στους γονείς την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται για τους ίδιους και τα παιδιά τους.  
 

Ποια είναι τα οφέλη της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ?

Η συμβουλευτική από τη φύση της δεν λειτουργεί παρεμβατικά αλλά υποστηρικτικά. Μπορεί να προσφέρει σε μια οικογένεια το κλειδί να επικοινωνούν καλύτερα τα μέλη  της, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα θέματα που προκαλούν ένταση ή δυσλειτουργία και να βρουν από κοινού τρόπους επίλυσής τους. Στόχος της συμβουλευτικής είναι να μάθουν οι γονείς να διαχειρίζονται με διαφορετικούς και πιο αποδοτικούς τρόπους συμπεριφορές και καταστάσεις που τους προβληματίζουν. Η συμβουλευτική δεν κρίνει τους γονείς στο ρόλο τους, αλλά αντίθετα καλλιεργεί ένα περιβάλλον όπου οι γονείς νιώθουν ασφάλεια να συζητήσουν ό,τι τους απασχολεί.

Παράλληλα, η συμβουλευτική είναι βοηθητική ώστε να καταφέρουν οι γονείς να αποδεχτούν τις δυσκολίες ή τις διαταραχές των παιδιών τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στη θεραπευτική διαδικασία και να διευκολύνουν την πρόοδό τους. Η παιδοψυχίατρος και η παιδοψυχολόγος του speLL  έχουν επαφή με τους θεραπευτές των παιδιών και έτσι έχοντας πλήρη εικόνα της πορείας ενός παιδιού μπορούν να στηρίξουν τους γονείς πιο αποτελεσματικά.

Μέσα από τη συμβουλευτική οι σχέσεις μέσα σε μια οικογένεια διευκολύνονται και οι οικογενειακοί δεσμοί ισχυροποιούνται.  
 

Γιατί μια μόνο συνάντηση μπορεί να μην είναι ενδεικτική?

Στο speLL αναγνωρίζουμε την αξία της συμβουλευτικής και προσφέρουμε στους γονείς μια συνάντηση γνωριμίας με την παιδοψυχολόγο μας εφόσον αποφασίσουν ότι χρειάζονται υποστήριξη στο ρόλο τους ή να ακολουθήσουν την σχετική προτροπή ενός από τους θεραπευτές του παιδιού τους.

Η πρώτη συνάντηση είναι ανιχνευτική τόσο από τους γονείς όσο και από τον θεραπευτή. Στόχος μας είναι να νιώσουν ο γονείς ασφάλεια και να λάβουν ενθάρρυνση για να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και τους προβληματισμούς τους. Κατά το πρώτο ραντεβού δεν είναι δυνατό να δοθούν όλες οι «λύσεις» ή οι συμβουλές που μπορεί να έχουν ανάγκη οι γονείς. Γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει να απογοητευτούν οι γονείς αν φύγουν από το ραντεβού χωρίς να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία πολύ διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο και τα αποτελέσματά της εξαρτώνται πολύ από τη σχέση εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στους γονείς και τον θεραπευτή.

Η συχνότητα και ο αριθμός των συναντήσεων θα συμφωνηθούν από κοινού με τον θεραπευτή και τους γονείς ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας.

bottom of page