Σεμινάριο Μια αισθητηριακή προσέγγιση στη ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

IMG_4902.jpg

     2023
(θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες)

Μια αισθητηριακή προσέγγιση στη ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

4ήμερο live webinar με case study workshop


• Θεωρητικά Μοντέλα • Αξιολόγηση
• Διαφοροδιάγνωση
• Κλινική Παρέμβαση
• Σχεδίαση και υλοποίηση θεραπευτικού προγράμματος

 • Συνεργασία με λογοθεραπευτές

• Συστάσεις

 

 

Διαβάστε τους Όρους Συμμετοχής & Δίδακτρα

Live Webinar

 

 

Εισηγητής:

Δημήτριος Μυλωνάδης, Ειδικός Εργοθεραπευτής

MScOT, BSc(Hons)OT, PGert(Neurosciences), PGDip(Anthropology), Fellow of the Royal Society of Medicine, UK

Πιστοποιημένος θεραπευτής στον τομέα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (S.I.)

 

Λογοθεραπευτική Παρουσίαση: Ελισάβετ Κυριακοπούλου, M.Sc. CCC-SLP Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας

 

Θεματολογία live webinar:

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός εργοθεραπευτής Δημήτριος Μυλωνάδης, MSc OT, BSc (Hons) OT, PGCert (Neurosciences), PGDip (Anthropology) από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζει σε συνεργασία με το Κέντρο speLL ακόμη ένα πρωτοποριακό τετραήμερο live webinar (μέσω zoom webinar platform).

Πρόκειται για ένα live webinar στο οποίο θα παρουσιαστεί η δυσπραξία (διαταραχή Πράξης) μέσα από τη θεωρία και τις κλινικές της προεκτάσεις τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην παρέμβαση. Η σύνθετη διαταραχή της Πράξης (Δυσπραξία) θα αναλυθεί μέσα από το πρίσμα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Σε αυτό το live webinar θα έχετε την ευκαιρία να καλύψετε το θεωρητικό και νευροανατομικό πλαίσιο της Δυσπραξίας με ένα δυναμικό τρόπο και να παρακολουθήσετε την αξιολόγηση και παρέμβαση μέσω video πραγματικών περιστατικών. Η συνεργασία με λογοθεραπευτές για την αποδοτικότερη παρέμβαση σε παιδιά με Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία θα παρουσιαστεί από την Παθολόγο Λόγου και Ομιλίας Ελισάβετ Κυριακοπούλου, M.Sc. CCC-SLP.

Το live webinar θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ημέρες - δύο (2) Σαββατοκύριακα με απόσταση μιας εβδομάδας. 

 

Δομή live webinar: 

Το live webinar είναι δομημένο σε δύο (2) χωριστά αλλά και αλληλοσυμπληρούμενα διήμερα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα δύο μέρη μόνο ή και τα δύο ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η ενδιάμεση εβδομάδα θα χρησιμοποιηθεί ως χρόνος στον οποίο οι επιμορφούμενοι θα εργαστούν ατομικά ή ομαδικά για το case study workshop.

 1. Μέρος Πρώτο (2023)

Θεωρητικά μοντέλα, Αξιολόγηση, Διαφοροδιάγνωση

Παρουσίαση case study (workshop)

Στο πρώτο αυτό διήμερο, ο ομιλητής με άμεσο και δυναμικό τρόπο θα αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο των διαταραχών Πράξης και θα φωτίσει τα στοιχεία που οδηγούν στην διάγνωση αυτής της σύνθετης διαταραχής.Οι επιμορφούμενοι θα έρθουν σε επαφή με τα θεωρητικά κριτήρια και τα κλινικά χαρακτηριστικά  που θα τους επιτρέπουν στο μέλλον να φτάνουν σε μια ασφαλή διάγνωση διαταραχών της Πράξης. Επίσης, θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για διαφοροδιάγνωση σε περιστατικά που υπάρχει συννοσυρότητα με άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, νοητική υστέρηση κ.τ.λ.).

Η χρήση video με πραγματικά περιστατικά θα δώσει στον ομιλητή τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη διαδικασία της αξιολόγησης δυναμικά.  Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την αξιολόγηση δυναμικά και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους.   Επιπλέον, θα μπορέσουν να κατανοήσουν πώς συνδέεται η Πράξη με τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών.

Στο τέλος του πρώτου διημέρου θα παρουσιαστεί το case study που θα αποτελέσει το θέμα του workshop.

DYSPRAXIA 2023.png

2. Μέρος Δεύτερο (2023)

Κλινική Παρέμβαση, Σχεδίαση θεραπευτικού προγράμματος, Υλοποίηση, Συνεργασία με λογοθεραπευτές, Συστάσεις

Workshop: Ανάλυση του case study και παρουσιάσεις συμμετεχόντων

Στο δεύτερο διήμερο, η προσέγγιση στην παρέμβαση και η στοχοθεσία θα διαμορφωθούν - βάσει της θεωρίας που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος -  πρακτικά υπό την εξειδικευμένη καθοδήγηση του ομιλητή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στοιχεία δυσπραξίας με ή χωρίς την παρουσία άλλης νευροαναπτυξιακής διαταραχής σε video που θα παρουσιάσει ο ομιλητής.

Μέσα από την από κοινού ανάλυση των περιστατικών και με την δυναμική καθοδήγηση του ομιλητή, οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με όλα τα στάδια της διαδικασίας της παρέμβασης (κατάρτιση θεραπευτικού προγράμματος, στοχοθεσία, υλοποίηση, οδηγίες / συστάσεις) και θα μπορέσουν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. 

Στο πλαίσιο του workshop θα γίνει η ανάλυση του case study και οι επιμορφούμενοι θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις.

 

Επιπλέον, θα γίνει μια ξεχωριστή παρουσίαση  της Αναπτυξιακής Λεκτικής Δυσπραξίας με ιδέες και τρόπους ενσωμάτωσης λογοθεραπευτικών στόχων για παιδιά με Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία στο πλαίσιο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης απο την ομιλήτρια Ελισάβετ Κυριακοπούλου, M.Sc. CCC-SLP Παθολόγο Λόγου και Ομιλίας.

Προκειμένου να μεταδοθεί η γνώση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το live webinar θα συμπεριλάβει:

 • Παρουσιάσεις από τον κύριο ομιλητή και την προσκεκλημένη ομιλήτρια

 • Παρουσιάσεις πραγματικών περιστατικών μέσω video

 • Σχεδιασμό αξιολόγησης και παρέμβασης σε περιστατικά που παρουσιαστούν μέσω video

 • Παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες

 • Πρακτικές εφαρμογές για το σπίτι και το σχολείο
   

Η καινοτόμος δομή του live webinar θα εξασφαλίσει στους επιμορφούμενους όλα τα θεωρητικά και κλινικά εργαλεία προκειμένου να οδηγούνται σε κλινικές αποφάσεις που βασίζονται στη θεωρία και στο σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά με δυσπραξία ή στοιχεία διαταραχής Πράξης.


Στόχοι live webinar: 

Με την ολοκλήρωση του webinar οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της Πράξης σε ό,τι αφορά τον Ιδεασμό, τον Κινητικό Προγραμματισμό και την Εκτέλεση.

 • Κατανοούν τους νευρο-ανατομικούς συσχετισμούς της Πράξης

 • Τοποθετήσουν την Πράξη μέσα στο πλαίσιο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και των σύγχρονων νευροεπιστημών

 • Αξιολογήσουν τα ελλείμματα στην Πράξη σε παιδιά που παρουσιάζουν διάφορες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ κ.τ.λ.).

 • Σχεδιάζουν και να οργανώνουν αποτελεσματικά θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στη σύγχρονη έρευνα

 • Επικοινωνούν με μεταδοτικό τρόπο τις κλινικές τους αποφάσεις σε γονείς και άλλους ειδικού, καθώς και να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς για την αποδοτικότερη διαχείριση των παιδιών με Δυσπραξία

 • Βελτιώσουν τις κλινικές τους δεξιότητες στους τομείς της αξιολόγησης και της παρέμβασης

Το live webinar απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες και φοιτητές Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς που έχουν κλινικό / ερευνητικό ενδιαφέρον και δουλεύουν με παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν στοιχεία δυσπραξίας ή διαταραχή Πράξης μεμονωμένα ή με συνοδή νευροαναπτυξιακή διαταραχή, π.χ. αυτισμό, ΔΕΠΥ. Επίσης το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς και κάθε ενδιαφερόμενος.

Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται: 

 • προτεινόμενη βιβλιογραφία για προετοιμασία πριν την παρακολούθηση

 • παρακολούθηση live webinar (1ο μέρος, 2ο μέρος, συνδυασμός και των 2 μερών)

 • υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

 • βεβαίωση παρακολούθησης με πιστοποιημένες ώρες από τον ομιλητή και την κλινική Hopscotch του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και από το speLL

 • απαντήσεις σε Q & A

 

Η πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το live webinar είναι το zoom webinar platform και οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις οδηγίες σύνδεσης δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή του webinar.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 2 & 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Δείτε το νέο hybrid σεμινάριο και live webinar με θέμα την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και την Πρώιμη Παρέμβαση με ομιλητή τον κο. Μυλωνάδη. 

EI & SI JULY 22.png