top of page
Auditory Training

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος της στην Αισθητηριακή Επεξεργασία
Συνδυάζοντας τις στρατηγικές της παραδοσιακής εργοθεραπείας με τη Θεραπευτική Ακρόαση μπορεί να αυξηθεί ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αλλαγές!

Τι είναι η Θεραπευτική Ακρόαση;

Η Θεραπευτική Ακρόαση είναι μία παρέμβαση βασισμένη στη χρήση ειδικών ηχητικών αρχείων, η οποία αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την αισθητηριακή επεξεργασία. Παρέχει διέγερση στο ακουστικό σύστημα μέσω της χρήσης μιας ειδικά τροποποιημένης μουσικής. Αυτή η μουσική είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διεγείρει το νευρικό σύστημα και τις περιοχές του εγκεφάλου τις οποίες χρησιμοποιούμε για να ακούσουμε και να επεξεργαστούμε αισθητηριακές πληροφορίες. Η Θεραπευτική Ακρόαση διαφοροποιείται από άλλες παρεμβάσεις βασισμένες στην ακρόαση καθώς επικεντρώνεται στις συνάψεις του εγκεφάλου που το ακουστικό σύστημα έχει για να εισέρχεται στο νευρικό σύστημα και να προκαλεί αλλαγές σε όλο το σώμα. Όπως άλλα αισθητηριακά συστήματα, το ακουστικό σύστημα δε δουλεύει μεμονωμένο. Νευρολογικά συνδέεται με όλα τα επίπεδα της εγκεφαλικής λειτουργίας και ως αποτέλεσμα έχει ένα τεράστιο φάσμα επιρροής. Το πώς ακούμε επιδρά όχι μόνο σε όλη τη φυσιολογία μας αλλά και στη συμπεριφορά μας.

Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Vital Links και είναι ένα εργαλείο βασισμένο σε έρευνα για τη θεραπεία ατόμων όλων των ηλικιών που έχουν δυσκολίες με την επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών, την ακουστική κατανόηση, την προσοχή και την επικοινωνία.

 

Τι μπορώ να περιμένω όταν επισκεφθώ έναν εκπαιδευμένο θεραπευτή σ’ αυτήν τη μέθοδο; Πώς πραγματοποιείται η παρέμβαση; Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα στη διαδικασία;

 

Ένας εκπαιδευμένος θεραπευτής επιλέγει τη μουσική βασισμένη στους εξατομικευμένους στόχους κάθε παιδιού και στην κλινική του εικόνα. Το παιδί ακούει τη μουσική δύο φορές την ημέρα για τριάντα ή δεκαπέντε λεπτά ανάλογα με τον τύπο της μουσικής (modulated music ή quickshifts), επτά μέρες την εβδομάδα με τουλάχιστον τρεις ώρες διαφορά ανάμεσα στις ακροάσεις. Για τα παιδιά ηλικίας άνω των δύο ετών, η μουσική αναπαράγεται μέσω εξειδικευμένων ακουστικών που έχουν σχεδιαστεί για να αναπαράγουν συγκεκριμένες συχνότητες.  Η μουσική λίστα τροποποιείται από το θεραπευτή κάθε δύο εβδομάδες με βάση την ανταπόκριση του πελάτη στη μουσική.

Το παιδί σας θα αξιολογηθεί από έναν θεραπευτή ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος στην κατανόηση της επίδρασης που θα έχει αυτή η ηλεκτρονικά τροποποιημένη μουσική στο παιδί σας. Ο θεραπευτής θα ψάξει για αλλαγές στην προσοχή, στη στάση του σώματος, τον ύπνο και το φαγητό, την ικανότητα προσοχής κι οργάνωσης, κτλ. Συνήθως, μέσω ενός αναπτυξιακού και αισθητικοκινητικού ιστορικού και μέσω κλινικών παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ο θεραπευτής θα επιλέξει μία αρχική μουσική σειρά, η οποία θα συναντήσει καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού σας.

Θα σας δοθεί ένα πρωτόκολλο ακρόασης το οποίο θα πραγματοποιείτε στο σπίτι σε καθημερινή βάση για ένα χρονικό διάστημα κατάλληλο για το παιδί σας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της βασισμένης στον ήχο παρέμβασης είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης με το θεραπευτή σας βασισμένη στον διάλογο σχετικά με την επίδραση που η Θεραπευτική Ακρόαση έχει σε πτυχές της καθημερινής ζωής, οι οποίες είναι σημαντικές για εσάς. Οι φροντιστές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παρατήρηση των αλλαγών που έχει η μουσική με την πάροδο του χρόνου και βοηθούν στην ακριβέστερη προσαρμογή του προγράμματος για το παιδί τους.  Κάθε παιδί είναι μοναδικό και η πορεία των μουσικών επιλογών θα εξελιχθεί βασιζόμενη στο τι ο φροντιστής/γονιός θα παρατηρήσουν πώς είναι το πιο αποτελεσματικό για το παιδί.

Τι εξοπλισμός απαιτείται; Ποια είναι η διάρκεια και ποια η υποχρέωση/δέσμευση;

 • Εξειδικευμένα ακουστικά. Οι μουσικές επιλογές είναι ηλεκτρονικά τροποποιημένες και χρειάζεται να ακούγονται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο τύπο ακουστικών τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη Θεραπευτική Ακρόαση. Οι χρόνοι ακρόασης και οι διαβαθμίσεις που επιλέγονται για την θεραπευτική ακρόαση βασίζονται στις προδιαγραφές αυτών των ακουστικών, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και τη συνέπεια στο εύρος των συχνοτήτων, τις αρμονικές και την υψηλή σύνθετη αντίσταση. 

 • Μουσική (χρησιμοποιείται μέσω εφαρμογής ή κάρτα μνήμης)

 • Συσκευή Αναπαραγωγής (καθορίζεται βάσει του τύπου της μουσικής πηγής)

 • Καθώς η Θεραπευτική Ακρόαση δεν είναι ένα τυποποιημένο πρόγραμμα, αλλά σχεδιάζεται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε παιδιού και έτσι δεν υπάρχει σταθερή πορεία ή χρονικό διάστημα συμμετοχής. Σε κάθε παιδί δίνεται ένα πρωτόκολλο το οποίο δουλεύει καλύτερα για αυτό. Γενικά, συνηθίζεται η διαδικασία να περιλαμβάνει δύο συνεδρίες ακρόασης των 30 ή 15 λεπτών καθημερινά χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μουσική λίστα, η οποία παρέχεται από τον θεραπευτή. Έπειτα από έναν ακουστικό κύκλο διάρκειας δύο εβδομάδων, ο θεραπευτής θα τροποποιήσει τη μουσική λίστα, καθώς οι αλλαγές θα είναι ορατές και νέοι στόχοι θα έχουν τεθεί.

 

Ποια είναι τα οφέλη;

Με βάση τους δημιουργούς της Θεραπευτικής Ακρόασης, (Vital Links) το πρόγραμμα μπορεί να ωφελήσει ένα μεγάλο πλήθος ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με:

 • φτωχή συγκέντρωση

 • δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με συνομηλίκους και περιορισμένες δεξιότητες παιχνιδιού

 • δυσκολίες στις μεταβάσεις ή με αλλαγές στη ρουτίνα

 • δυσκολίες στην επικοινωνία (λεκτικά και μη λεκτικά)

 • δυσκολίες με τον ύπνο, με τον έλεγχο των σφιγκτήρων και το φαγητό

 • δυσκολίες στην ανταπόκριση σε ήχους και σε λεκτικές οδηγίες

 • δυσκολίες στην αντίληψη και στον προσανατολισμό

 • φτωχό συγχρονισμό και διαδοχή κινητικών δεξιοτήτων

 • δυσκολίες με τη ρύθμιση των επιπέδων ενέργειας (π.χ. πολύ χαμηλή διέγερση ή υπερκινητικότητα)

 • βαρυτική ανασφάλεια (φόβο για τα ύψη και για παιχνίδι με τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς)

 • ασυνήθιστες αντιδράσεις σε διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα (ήχους, υφές, γεύσεις, πόνο)

 • φτωχή πράξη και κινητικό προγραμματισμό (από το έχω μια ιδέα, την προγραμματίζω έως το ολοκληρώνω την πράξη μου αυτή)

 

Γονείς, δάσκαλοι και θεραπευτές έχουν δει σημαντικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη Θεραπευτική Ακρόαση συμπεριλαμβανομένων:

 • Αυξημένη Εστίαση και Προσοχή

 • Καλύτερη Διάθεση

 • Βελτιωμένη Γραφοκινητικότητα

 • Μεγαλύτερη Ανοχή στους Ήχους

 • Λιγότερα Ξεσπάσματα

 • Λιγότερο Άγχος

 • Βελτιωμένες Επικοινωνιακές Δεξιότητες

 

Τι κάνει αυτή τη μουσική μοναδική;

 

Όλοι μας έχουμε προσωπικές εμπειρίες του πώς η μουσική επιδρά στο πώς αισθανόμαστε, στο πώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας. Η μουσική κάνει το σώμα μας, το μυαλό μας, και τα αυτιά μας να ανταποκρίνονται τόσο με συνειδητό όσο και με ασυνείδητο τρόπο. Σκεφτείτε πώς ενώ ακούτε ένα τραγούδι ξεκινάτε να λικνίζεστε ή να χτυπάτε τα δάχτυλά σας χωρίς να το σκεφτείτε. Η χρησιμοποιεί τις εγγενείς μουσικές ιδιότητες για να βοηθήσει άτομα που έχουν δυσκολίες να οργανωθούν ή/και να διαχειριστούν το περιβάλλον ώστε να είναι πιο επιτυχημένα σε αυτά που κάνουν.

Η μουσική που χρησιμοποιείται για τη είναι διαφορετική από όποια άλλη μουσική έχετε ακούσει. Χρησιμοποιώντας μουσική ειδικά τροποποιημένη για την αξιοποίηση των τμημάτων του εγκεφάλου που ασχολούνται κι επεξεργάζονται αποτελεσματικά τον ήχο, η βοηθά τους ακροατές να γίνουν περισσότερο ικανοί να εμπλέκονται με τις πλευρές που σχετίζονται με τον κόσμο τους έχοντας πλήρη παρουσία.

Η προσφέρει μία ευρεία ποικιλία μουσικών επιλογών, η καθεμία εκ των οποίων είναι προσαρμοσμένη για να τονίζει τα μέρη του ακουστικού φάσματος που με φυσικό τρόπο τραβάνε την προσοχή. Μερικές επιλογές περιλαμβάνουν ήχους του περιβάλλοντος, όπως το τιτίβισμα των πουλιών και τα κοάσματα των βατράχων, ενώ άλλες περιλαμβάνουν δημοφιλείς παιδικές συλλογές ή κλασικά τραγούδια.

Κάθε μουσική είναι επιλεγμένη εξατομικευμένα και μοναδική για το παιδί σας. Ένας θεραπευτής ειδικά εκπαιδευμένος στη θα δουλέψει μαζί σας για να βρείτε μία προγραμματισμένη ρουτίνα, η οποία θα βοηθήσει καλύτερα το παιδί σας και τις ανάγκες της οικογένειας.

 

Τι πρέπει να αναζητούν ο θεραπευτής και ο φροντιστής;

 

Οι θεραπευτές και οι φροντιστές θα πρέπει να παρατηρούν πώς οι μουσικές επιλογές βοηθούν το παιδί να συντονίζεται και να ασχολείται με το περιβάλλον του όχι απλά με τα αυτιά, αλλά και με όλο το σώμα. Η επίδραση της είναι συχνά ευρέως ορατή επηρεάζοντας θετικά τη συμμετοχή στο σπίτι, στο σχολείο, και στο παιχνίδι. Οι επαγγελματίες και οι φροντιστές συχνά αναφέρουν ότι βλέπουν βελτίωση στην προσοχή και στην εστίαση, στις αισθητηριακές αμυντικότητες, στα επίπεδα ενέργειας, στη διάθεση, στις μεταβάσεις, στον ύπνο και στη στάση και κίνηση.

 

Παίρνει η Θεραπευτική Ακρόαση τη θέση άλλων εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων; Ο ρόλος της θεραπευτικής ακρόασης: ξεκλειδώνοντας την εργοθεραπευτική εργαλειοθήκη.

 

Η Θεραπευτική Ακρόαση δεν είναι ένα αυτόνομο θεραπευτικό εργαλείο και δεν προορίζεται να είναι μία αυτόνομη παρέμβαση, αντιθέτως  ενσωματώνεται ως μία ακόμη προσθήκη στις παρεμβάσεις που ήδη χρησιμοποιούνται από τον θεραπευτή. Είναι μία ισχυρή ακουστική παρέμβαση βασισμένη στον ήχο με στόχο να ενσωματωθεί στην θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Οι θεραπευτές συχνά αναφέρουν ότι η Θεραπευτική Ακρόαση αυξάνει το βαθμό βελτίωσης που βλέπουν στους πελάτες τους. Ο συνδυασμός των στρατηγικών της παραδοσιακής θεραπείας με τη Θεραπευτική Ακρόαση μπορεί να αυξήσει το ρυθμό με τον οποίο οι αλλαγές πραγματοποιούνται. Εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας θα ωφεληθεί από τη Θεραπευτική Ακρόαση συμβουλευτείτε έναν εκπαιδευμένο εργοθεραπευτή.

Ειδικές περιπτώσεις σε σχέση με τη χρήση της Θεραπευτικής Ακρόασης

 

Δε συστήνεται να χρησιμοποιείται η Θεραπευτική Ακρόαση σε άτομα με σχιζοφρένεια, ακουστικές επιληψίες, ή σε άτομα με ενεργές ακουστικές λοιμώξεις. Δεν προτείνεται η χρήση της θεραπευτικής ακρόασης ενώ γίνεται ενασχόληση με κάποια οθόνη.

 

Μάθετε περισσότερα για την Θεραπευτική Ακρόαση από τους  διεθνείς ιστότοπους της εταιρείας Vital Links και American Occupational Therapy Association.

 

bottom of page